زخمی شدن کولبر اهل پاوە در اثر انفجار مین

زخمی شدن کولبر اهل پاوە در اثر انفجار مین

18:41 - 9 October 2019

 

هەنگاو: یک کولبر اهل پاوە در حین کولبری و در اثر انفجار مین قطع عضو شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز چهارشنبە ١٧ مهر ٩٨ (٩ اکتبر ٢٠١٩)، یک کولبر اهل روستای ”بانەورە“ پاوە با هویت ”سالار پژوهی“ در حین کولبری و در اثر انفجار مین قطع عضو شد.

بە گفتە یک منبع مطلع، سالار پژوهی در مرزهای روستای دزآور بە روی مین رفتە و یکی از پاهایش را از دست دادە است.

سالار پژوهی متاهل و پدر سە فرزند نیز می باشد.

 روز دوشنبە ٨ مهر ٩٨ (٣٠ سپتامبر ٢٠١٩) نیز یک کولبر اهل سروآباد با هویت “عادل یعقوبی”  در ارتفاعات مرزی تەتە در اثر انفجار مین بە شدت از ناحیە پا زخمی شدە بود.