زخمی شدن کولبر ١٤ سالە در ارتفاعات نوسود

زخمی شدن کولبر ١٤ سالە در ارتفاعات نوسود

23:40 - 9 September 2020

 

هەنگاو: یک کولبر نوجوان اهل روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوە در حین کولبری در ارتفاعات مرزی نوسود بە دلیل سقوط از ارتفاع بە شدت مجروح شدە است.
 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٦ شهریور ٩٩ (٦ سپتامبر ٢٠٢٠)، یک کولبر نوجوان اهل روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوە با هویت ”مانی هاشـمی“ ١٤ سالە در حین کولبری در ارتفاعات مرزی نوسود، بە دلیل سقوط از ارتفاع بە شدت مجروح شدە است.
 

بە گفتە یک منع مطلع، این کولبر نوجوان برای فرار از کمین نیروهای مسلح دچار حادثە شدە و از ناحیە سر و صورت بە شدت زخمی شدە است. وی هم اکنون در مراکز درمانی پاوە تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

گفتە می‌شود کە مانی هاشمی برای خرید گوشی هوشمند جهت تحصیل بە صورت آنلاین بە کولبری روی آوردە است.