زخمی شدن یک کاسبکار در مرزهای هورامان

زخمی شدن یک کاسبکار در مرزهای هورامان

12:09 - 28 June 2019

 

هەنگاو: نیروهای مسلح ایران در مرزهای هورامان یک کاسبکار کرد را بە رگبار بستەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد پنج شنبە (٦ تیر ٩٨ / ٢٧ ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در گردنە تەتە هورامان دستەای از کولبران و کاسبکاران را بە رگبار بستەاند کە در نتیجە این تیراندازی یک کاسبکار زخمی شدە است.

هویت کاسبکاری کە زخمی شدە ”علی حسنی“ اعلام شدە کە از ناحیە پا هدف قرار گرفتە است.

روز گذشتە در بیمارستان مریوان علی حسنی مورد عملیات جراحی قرار گرفتە است و وضعیت سلامتی وی خوب می باشد.