زخمی شدن یک کولبر در ارتفاعات مریوان

زخمی شدن یک کولبر در ارتفاعات مریوان

10:12 - 4 February 2020

 

هەنگاو: یک کولبر اهل کامیاران در حین تعقیب و گریز از سوی نیروهای مسلح ایران بە دلیل سقوط از ارتفاعات مرزی مریوان بە شدت زخمی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٢ بهمن ٩٨ (١ فوریە ٢٠٢٠)، یک کولبر اهل روستای ”لون سادات“ از توابع شهرستان کامیاران با هویت ”محمد رحمانی“ در حین کولبری در ارتفاعات مرزی مریوان بە دلیل سقوط از رتفاعات دچار خونریزی شدید شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، محمد رحمانی در حین تعقیب و گریز از سوی نیروهای مسلح ایران از کوه سقوط کردە است.

محمد رحمانی جهت مداوا بە مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شدە و و وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شدە است.