زخمی شدن یک کولبر در مرزهای سردشت

زخمی شدن یک کولبر در مرزهای سردشت

09:51 - 19 October 2019

 

هەنگاو: یک کولبر اهل سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٦ مهر ٩٨ (١٨ اکتبر ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرزهای سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودەاند.

در نتیجە تیراندازی نیروهای مسلح ایران، یک کولبر جوان با هویت ”اسکندر حمزە زادە“ اهل روستای دیناران سردشت بە شدت زخمی شدە است.

اسکندر کە متاهل و پدر دو فرزند نیز می باشد، بە دلیل شدت جراحات واردە جهت مداوا بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە گذشتە دو کولبر در مرزهای کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و ٤ کولبر نیز زخمی شدەاند.