زخمی شدن یک کولبر در مرز خوی

زخمی شدن یک کولبر در مرز خوی

13:43 - 30 March 2018

 

هەنگاو: یک کولبر کورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە شدت زخمی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، روز دوشنبە ”١٤ اسفند / ٥ مارس)، نیروهای مسلح ایران در مرز خوی بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودەاند کە در نتیجە آن یک کولبر بە شدت زخمی شدە است.

خبرنگار ”هەنگاو“ هویت کولبر زخمی شدە را ”ابراهیم شاکری“ اعلام کردە کە از ناحیە پشت هدف قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، ابراهیم جهت مداوا بە ارومیە منتقل و هم اکنون در یکی از مراکز درمانی این شهر تحت مراقبت های پزشکی می باشد.