زخمی شدن یک کولبر در چالدران و کشتار چندین راس اسب کولبران

زخمی شدن یک کولبر در چالدران و کشتار چندین راس اسب کولبران

15:04 - 20 May 2019

 

هەنگاو: نیروهای مسلح ایران در مرزهای چالدران کولبران را بە رگبار بستە و علاوە بر زخمی کردن یک کولبر چندین راس اسب کولبران را تلف کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (٢٨ اردیبهشت ٩٨ / ١٨ می ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرزهای چالدران بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە شدت زخمی کردەاند.

خبرها حاکی از این می باشد، در نتیجە این تیراندازی یک کولبر با هویت ”حمید حسین نژاد“ بە شدت زخمی شدە و جهت مداوا بە مراکز درمانی ماکو منتقل شدە است

هم زمان این نیروها چندین راس اسب کولبران و کاسبکاران را بە رگبار بستە و تلف شدەاند.