زخمی شدن یک کولبر دیگر در سردشت و انتقال یک کولبر زخمی بە تبریز

زخمی شدن یک کولبر دیگر در سردشت و انتقال یک کولبر زخمی بە تبریز

21:30 - 10 August 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک کولبر دیگر اهل سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو،  روز چهارشنبە ١٦ مرداد ٩٨ (٧ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرزهای سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را با هویت ”شاکر کولانی“ را از ناحیە ران و پا بە شدت زخمی کردەاند.

این کولبر جوان هم اینک در یکی از مراکز درمانی سقز تحت مراقبت های پزشكی قرار دارد.

از سوی دیگر، یونس پیروتی کولبر جوان اهل سردشت کە روز جمعە از ناحیە بازو زخمی شدە بود، بە مراکز درمانی تبریز منتقل شدە و تاکنون دو عمل جراحی برای وی انجام شدە است.