زخمی کردن یک کاسبکار و ضبط  اتومبیل و اجناس وی در بانە

زخمی کردن یک کاسبکار و ضبط اتومبیل و اجناس وی در بانە

10:02 - 3 February 2019

 

هەنگاو: نیروهای مسلح ایران در مرزهای بانە ضمن زخمی کردن یک کاسبکار، اجناس وی را ضبط کردند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (١٣ بهمن ٩٧ / ٢ فوریە ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در روستای ”نیروان“ از توابع بانە بە سوی اتومبیل یک کاسبکار کرد شلیک و رانندە آن را بە شدت زخمی کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در بانە هویت این کاسبکار اهل بانە را ”عثمان کلاوگیز“ اعلام کردە است کە سە گلولە بە وی اصابت کردە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای مسلح ضمن زخمی کردن عثمان، اتومبیل و اجناس وی را نیز مصادرە و با خود بردەاند.