زن سقزی در تهران با شلیک نیروهای مسلح جان باخت

زن سقزی در تهران با شلیک نیروهای مسلح جان باخت

23:06 - 17 November 2019

 

هەنگاو: یک زن اهل سقز در جریان اعتراضات شهر تهران با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩)، یک زن اهل سقز با هویت ”مینا شیخی“ حدودا ٥٠ سالە در جریان اعتراضات مردم تهران نسبت بە افزایش ٢٠٠٪ی قیمت بنزین، در نتیجە تیراندازی مسقتیم نیروهای مسلح بە سوی مردم جانش را از دست دادە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبگار هەنگاو اعلام کرد کە، مینا شیخی بە منظور دیدا از خانوادە دخترش کە ساکن تهران می باشند بە این شهر سفر کردە بود.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، تاکنون جسد مینا شیخی توسط نیروهای امنیتی بە خانوادە ایشان تحویل دادە نشدە است.