زن سقزی در مقابل دیدگان فرزندش بە دست همسرش بە قتل رسید

زن سقزی در مقابل دیدگان فرزندش بە دست همسرش بە قتل رسید

11:18 - 22 October 2019

 

هەنگاو: یک زن جوان اهل سقز در مقابل دیدگان کودک ٥ سالەاش بە دست همسرش بە قتل رسید. 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه یکشنبە ٢٨ مهر ٩٨ (٢٠ اکتبر ٢٠١٩)، یک زن جوان ساکن شهرک ١١ گلان سقز با هویت ”نسیبە رمضانی“ بە دست همسرش و در مقابل دیدگان کودک ٥ سالەش بە قتل رسید.

بە گفتە یک منبع مطلع، همسر نسیبە با هویت ”زاهد فیضی“ پسر علی وی را مورد ضرب و شتم قرار دادە و بە قتل رساندە است و خواستە است طوری وانمود کند کە خودکشی کردە است.

زاهد فیضی از سوی نیروهای انتظامی بازداشت شدە است.

گفتنیست کە خواهر  زاهد نیز با هویت ”شنو فیضی“ چند سال پیش در سن ١٨ سالگی خودسوزی و بە زندگی خود پایان دادە بود.