زن سقزی دو کودک خود را بە قتل رساند و خودکشی کرد

زن سقزی دو کودک خود را بە قتل رساند و خودکشی کرد

00:15 - 3 January 2020

 

هەنگاو: یک زن جوان اهل سقز پس از آنکە دو کودک خود را بە قتل رساند بە زندگی خود نیز پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١٢ دی ٩٨ (٣ ژانویە ٢٠٢٠)، یک زن جوان اهل سقز  و ساکن تهران با هویت ”ژیلا رسولی“ با خوراندن سم دو کودک خود را بە نام های ”حمید رضا و آتنا هاشمی فرد“ بە قتل رساندە است.

خبرنگار هەنگاو در سقز اعلام کرد کە این زن پس از بە قتل رساندن دو فرزند خود، از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود نیز پایان دادە است.

یک منبع نزدیک بە این خانوادە بە خبرنگار هەنگاو گفتە است کە ژیلا رسولی بە دلیل اختلافات خانوادگی پس از کشتن فرزندانش خودکشی کردە است.