زیر گرفتن یک پاکبان توسط خودرو سمند در بوکان

زیر گرفتن یک پاکبان توسط خودرو سمند در بوکان

11:28 - 15 January 2020

 

هەنگاو: یک پاکبان سالخردە اهل بوکان در حین انجام وظیفە توسط یک اتومبیک زیر گرفتە شد و جانباخت.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٢ بامداد روز چهارشنبە ٢٥ دی ٩٨ (١٥ ژانویە ٢٠٢٠)، یک اتومبیل سمند در منطقە زیبا شهر بوکان یکی از پاکبانهای شهرداری را زیر گرفت و از محلە حادثە متواری شد.

خبرنگار هەنگاو هویت این پاکبان را ”محمد کریمی“ ٥٥ سالە اعلام کردە است کە در اثر شدت جراحات جانش را از دست دادە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال گذشتە دست کم ٣ پاکبان در بوکان در حوادث مشابهی جانباختەاند.