زینب جلالیان بە زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد

زینب جلالیان بە زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد

15:25 - 26 September 2020

 

هەنگاو: زینب جلالیان پس از سە ماه نگهداری در بند قرنطینە زندان مرکزی کرمان بە زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٣ مهر ٩٩ (٢٤ سپترامبر٢٠٢٠)، زینب جلالیان زندانی سیاسی کُرد پس از سە ماه نگداری در بند قرنطینە زندان مرکزی کرمان، بە زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شدە است.


این زندانی سیاسی، روز سەشنبە ٩ اردیبهشت (٢٨ آوریل)،از زندان مرکزی خوی بە زندان قرچک ورامین منتقل و در این زندان بە ویروس کرونا مبتلا و پس از دو ماه بە زندان مرکزی کرمان منتقل شد.


زینب جلالیان زندانی سیاسی کُرد، متولد سال ١٣٦١ روستای دیم قشلاق شهرستان ماکو می باشد و از سال ۱۳۸۷ بدون داشتن حق مرخصی در زندان به سر می‌برد.


وی در سال ۱۳۸۶ در کرمانشاه بازداشت و در آذر ماه ١٣٨٧ از سوی شعبە یک دادگاه انقلاب کرمانشاه بە ریاست قاضی مرادی به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) به اعدام محکوم شد. حکم اعدام زینب جلالیان در سال ١٣٨٨ از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. در آبان ماه ١٣٩٠ حکم اعدام زینب جلالیان با عفو علی خامنەای، از اعدام بە حبس ابد کاهش یافت.


زینب جلالیان از زمان بازداشت در زندان دیزل آباد کرمانشاه محبوس بودە و سال ١٣٨٨ بە مدت پنج ماه بە بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شدە و دوبارە بە این زندان بازگرداندە شدە بود.


این زندانی سیاسی نهایتا در آذرماه ١٣٩٣ با موافقت دادستانی و ادارە اطلاعات از زندان کرمانشاه بە زندان خوی منتقل و از آن زمان در زندان خوی محبوس بود تا ٩ اردیبهشت بە زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی دو ماه بعد دوبارە و بدون هیچ دلیلی بە زندان کرمان تبعید و نهایتا پس از سە ماه بە زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شدە است.