ساوین محمود راد با وثیقە آزاد شد

ساوین محمود راد با وثیقە آزاد شد

11:32 - 1 February 2020

 

هەنگاو: یک زن جوان اهل سردشت کە دو ماه پیش از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شدە بود، با وثیقە آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، ”ساوین محمود راد“ ٢٣ سالە و فرزند عبداللە کە حدودا دو ماه پیش از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە بود، با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.

ساوین محمود راد پس از دو ماه نگهداری در سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات ”سپاه المهدی“ ارومیە روز یکشنبە ٦ بهمن ٩٨ (٢٦ ژانویە ٢٠٢٠) بە زندان مرکزی مهاباد منتقل شدە بود.

پیشتر منابع آگاه بە هەنگاو اعلام کردە بودند کە، ساوین محمود راد بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بازداشت شدە است.