سردشت/ مجروح شدن دو نفر از نیروهای هنگ‌مرزی در اثر انفجار مین

سردشت/ مجروح شدن دو نفر از نیروهای هنگ‌مرزی در اثر انفجار مین

16:42 - 3 August 2020


هەنگاو: دو نفر نیروهای هنگ‌مرزی در شهرستان سردشت در اثر انفجار مین زخمی شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز دوشنبە ١٣ مرداد ٩٩ (٣ آگوست ٢٠٢٠)، در اثر انفجار یک قبضە مین در مرزهای آلواتان سردشت، دو نفر نیروهای هنگ‌مرزی بە شدت زخمی شدەاند.


یحیی حسین‌خانی، فرماندە مرزبانی استان آذربایجان‌غربی در اینبارە اعلام کردە است کە، در نتیجە انفجار این مین استوار دوم ”محراب بداقی“ از ناحیە پا دچار نقض عضو و دو دست وی نیز دچار شکستگی شدە است. همچنین یک سرباز با هویت ”حمیدرضا پاکنهاد“ دچار مصدومیت سطحی شدە است. 


هرچند رسانەهای حکومتی اعلام کردەاند کە این مین از مین‌های بە جای ماندە از جنگ ٨ سالە ایران و عراق بودە، اما منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە منطقە مذکور طی سال های اخیر و از سوی سپاه پاسداران مین گذاری شدە است.