سعید شیرزاد پس از اتمام دوران محکومیت از زندان آزاد شد

سعید شیرزاد پس از اتمام دوران محکومیت از زندان آزاد شد

13:06 - 2 May 2020


هەنگاو: سعید شیرزاد زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان رجایی شهر کرج، پس از اتمام دوران محکومیت ٦ سالە خود از زندان آزاد شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٣ اردیبهشت ٩٩ (٢ می ٢٠٢٠)، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از اتمام دوران ٦ سالە محکومیت خود، از زندان آزاد شد.

سعید شیرزاد، فعال سیاسی کرد و اهل کرمانشاه، در ۱۲خرداد ۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.


این زندانی سیاسی پس از چندین مرتبه تعویق دادرسی، نهایتا شهریور ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور وکیل او امیرسالار داودی پس از گذشت پانزده ماه از تاریخ بازداشتش، به اتهام ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ قصد ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.


سعید شیرزاد مهرماه ٩٧ نیز از سوی شعبە ١١٦٢ دادگاه کیفری ٢ تهران بە اتهام اعترض بە انتقال هم بندیانش بە بند فوق امنیتی زندان رجایی شهر کرج بە ٦ ماه حبس محکوم شدە بود.


بدین ترتیب حکم یک سال حبس تعلیقی سعید شیرزاد نیز از بابت پروندەای قدیمی بە اجرا در آمد و حکمش بە ٦ سال افزایش یافت.