سلمان افرا جهت اجرای حکم بازداشت شد

سلمان افرا جهت اجرای حکم بازداشت شد

18:47 - 25 January 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل مریوان کە پیشتر بە تحمل ٥ سال حبس محکوم و این حکم بە ١ سال کاهش یافتە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٥ بهمن ٩٨ (٢٥ ژانویە ٢٠٢٠)، سلمان افرا، شهروند اهل روستای ”نی“ از توابع شهرستان مریوان، جهت سپری نمودن دوران محکومیت یک سالە، خود را بە زندان عمومی این شهر معرفی نمود.

سلمان افرا روز یکشنبە ٢٧ آبان ٩٧ (١٨ نوامبر ٢٠١٨)  از سوی نیروهای اطلاعات مریوان بازداشت و پس از سە ماه بازداشت با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدە بود.

این شهروند کرد اوایل فروردین ماه امسال بە اتهام ”همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران“ بە تحمل پنج سال حبس محکوم شد و این حکم بعدها از سوی دادگاه تجدید نظر بە ١ سال حبس کاهش یافت.