سهل انگاری پزشكی جان مادر باردار اهل پاوە را گرفت

10:45 - 21 August 2019

 

هەنگاو: یک مادر باردار اهل پاوە در کرمانشاه بە دلیل سهل انگاری پزشكی جانش را از دست داد. هفتە گذشتە نیز یک شهروند کرمانشاهی نیز بە دلیل عدم پذیرش در یکی از مراکز درمانی این شهر جانش را از دست دادە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٩ مرداد ٩٨ (٢٠ آگوست ٢٠١٩)، یک زن اهل روستای دشە از توابع پاوە با هویت ”ژیلا قادری زادە“ بە دلیل سهل انگاری پزشکی در حین وضع حمل جانش را از دست دادە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، ژیلا قادری زادە بە دلیل سهل انگاری کادر پزشكی بیمارستان ”امام رضا“ در کرمانشاه جانش را از دست دادە است.

از سوی دیگر، شامگاه ٢١ مرداد نیز یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ”جامە شورانی“ بە بیمارستان شهدای کرمانشاه وابسته به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مراجعه کرده و می گوید دچار ناراحتی قلبی شده است و دفترچه درمانی همراه ندارد، اما با وجود درخواست های مکرر این بیمار، بیمارستان به علت آنچه نداشتن دفترچه درمانی اعلام شده وی را پذیرش نمی کند. 

این شهروند که دچار عارضه قلبی شده بود در حالیکه می خواهد از بیمارستان خارج شود در حیاط آنجا به زمین افتاده و جانش را از دست می دهد.