سوانح کاری جان کارگر اهل مهاباد را گرفت

سوانح کاری جان کارگر اهل مهاباد را گرفت

10:36 - 11 September 2022


هه‌نگاو: یک‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

یک کارگر جوان اهل مهاباد به نام سیامند محمدپور ۳۹ ساله روز یک‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲) در اثر سوانح کاری جانش را از دست داد.
 

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سیامند محمدپور به دلیل نبود ایمنی در محل کار و سقوط از طبقه دوم یک ساختمان جانش را از دست داده است.
 

ایران از جمله کشورهایی است که در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار کمترین اقدامات را انجام داده و در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده است.