سینا محمدیان نوجوان ١٦ سالە و از بازداشتیهای آبان ماه شکنجە شدە است

سینا محمدیان نوجوان ١٦ سالە و از بازداشتیهای آبان ماه شکنجە شدە است

17:34 - 19 December 2019

 

هەنگاو: یک نوجوان اهل سنندج کە در اعتراضات آبان ماه این شهر بازداشت و در دوران بازداشت مورد شکنجە قرار گرفتە بود، با وثیقە از زندان آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو،  سینا محمدیان نوجوان ۱۶ساله در ۲۵ آبان و هم زمان با روز اول اعتراضات  در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شده بود. طی زمان بازداشت وی از امکان اطلاع و ارتباط با خانواده خود محروم بوده است.

سینا محمدیان در روز ۲۶ آذر (١٧ دسامبر) با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است. بنابر اظهارات نامبرده طی ایام بازداشت در روز به مکان نامعلومی جهت بازجویی منتقل و در پایان روز به کانون اصلاح وتربیت سنندج بازگردانیده شده است.

بازجویی بدون سازکار حقوقی حمایتی ویژه کودکان و نوجوان صورت پذیرفته و وی بشدت مورد ضرب و شتم بازجویان قرار گرفته است. وی حتی از قواعد عمومی ناظر بر زمان بازداشت نظیر اطلاع به خانواده، معاینه پزشکی و دسترسی به خدمات حقوقی محروم بوده است.

شایان ذکر است به موجب قواعد حاکم بر کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران نیز به آن ملحق شده و به موجب ماده ۹ قانونی مدنی در حکم حقوق داخلی است، بازداشت قبل از محاکمه بایستی به عنوان آخرین اقدام و در صورت ضرورت مورد استفاده قرار بگیرد. بر همین اساس حقوق داخلی نیز چنین امری را در ماده ۲٨۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نموده است.

بر این اساس اصل بر سپردن کودک یا نوجوان به والدین یا سرپرست قانونی است و بازداشت در زمان تحقیقات مقدماتی با احراز ضرورت طی شرایط استثنایی امکان پذیر است.