سینا نیک‌پی نوجوان ۱۶ ساله با وثیقه و موقتاً از زندان آزاد شد

سینا نیک‌پی نوجوان ۱۶ ساله با وثیقه و موقتاً از زندان آزاد شد

11:07 - 20 November 2020

 

هەنگاو: یک نوجوان اهل مریوان که اوایل آبان امسال از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود، با وثیقه و موقتاً از زندان آزاد شد.

بر پایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۲۰)، سینا نیک‌پی، نوجوان ۱۸ ساله اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان، پس از سه هفته بازداشت با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و موقتاً و تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شد.

روز سەشنبە ٦ آبان ٩٩ (٢٧ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای اطلاعات سپاه در مریوان سینا نیک‌پی نوجوان ۱۶ ساله را بازداشت و به سنندج منتقل شده بود. به گفته یک منبع مطلع، این نوجوان در زمان بازداشت از حق ملاقات با خانواده و حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.

کامران نیک‌پی پدر سینا پیشتر در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرده بود: ” روز سەشنبە ما در باغ خود مشغول کار بودەایم کە شمارەای بە من زنگ زدە و گفتەاند ما از آموزش و پرورش مریوان تماس می‌گیریم و پروندە تحصیلی سینا ناقخ است و اگر امروز تکمیل نشود، همراه دیگر پروندەها بە تهران فرستادە نمیشە و بە همین دلیل از تحصیل بازخواهد ماند“.

وی در ادامە اعلام کرد کە سینا با ماتور سیکلت دوستش بە آموزش و پرورش رفتە و همانجا توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به سنندج منتقل شد.


منابع هه‌نگاو اعلام کرده‌اند که سینا نیک‌پی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە است.