سەقز، خودکشی سە کودک زیر ١٨ سال طی کمتر از دو هفتە

سەقز، خودکشی سە کودک زیر ١٨ سال طی کمتر از دو هفتە

12:35 - 5 June 2020


هەنگاو: طی دو هفتە گذشتە دو دختر و یک پس نوجوان در شهرستان سقز اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان دادەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه چهارشنبە ١٤ خرداد ٩٩ (٣ ژوئن ٢٠٢٠)، یک پسر ١٦ سالە باهویت ”دانیال حسین پور“ در محلە ”قوخ“ سقز خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.


خانواده دانیال از علت خودکشی وی اظهار بی اطلاعی کرده اند. لیکن آنچه مشخص است، وضعیت اقتصادی این خانواده بسیار نابسامان بوده به نحوی که پدر دانیال در ازای دریافت مبلغی ناچیز، جرم شخص دیگری را در دادگاه بر عهده گرفته و حدود دو سال است که در زندان مرکزی سقز محبوس است.


همان روز یک دختر ١٤ سالە دریگر در سقز با هویت ”آلا عنبری“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.


همچنین، روز شنبە ٣ خرداد ٩٩ (٢٣ می ٢٠٢٠)، یک دختر ١٧ سالە اهل روستای ”قباغلو“ از توابع شهرستان سقز با هویت ”مفیدە حسن نژاد“ خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.


هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە، این دختر ١٧ سالە قرار بودە کە ازدواج کند، اما خانوادە وی از تمکن مالی لازم برای خرید جهیزیە و حداقل وسایل معیشتی برخوردار نبودە و برای همین خود را حلق آویز کردە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٠ تاکنون (٥ ماه)، دست کم ١٦ کودک زیر ١٨ سال در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە ٨ نفر از آنها دختر و ٨ نفر نیز پسر بودەاند.