شادمان بنی‌بشر جهت اجرای حکم بازداشت شد

شادمان بنی‌بشر جهت اجرای حکم بازداشت شد

16:23 - 11 October 2020

 

هەنگاو: شادمان بنی‌بشر از فعالین مدنی و عضو گروه کوهنوردی ”چلچمە“ جهت اجرای حکم بازداشت و بە زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٠ مهر ٩٩ (١١ اکتبر ٢٠٢٠)، شادمان بنی بشر، فعال مدنی اهل سنندج پس از آنکە خود را بە بە شعبە چهارم اجرای احکام کیفری سنندج معرفی نمودە، بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است.

شادمان بنی‌بشر  روز پنج شنبە ٢٤ بهمن ٩٨ (١٣ فوریە ٢٠٢٠) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج در محل کارش بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە ١٥٠ میلیون تومانی موقتاً از زندان آزاد شد.

این فعال مدنی اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە یک سال حبس تعزیری محکوم شدە بود کە این حکم در دادگاه تجدید نظر بە ٦ ماه کاهش یافت.