شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ٣٨٠ نفر رسید

شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ٣٨٠ نفر رسید

21:05 - 2 April 2020


هەنگاو: با جانباختن ٢١ شهروند دیگر کرد کە بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادند و با احتساب این موارد شمار قربانیان کرونا در کردستان بە ٣٨٠ نفر رسید.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی ٢٤ ساعت گذشتە دست کم ١٤ شهروند دیگر در شهرهای کامیاران (٢ مورد)، بانە (٢ مورد)، سنندج (٢ مورد)، قروە (١ مورد)، بیجار (١مورد)، پیرانشهر (١ مورد)، بوکان (١ مورد)، ارومیە (٣ مورد)، خوی ( ٢ مورد)، میاندوآب (١ مورد)، دهلران (١ مورد) ، ایلام (١ مورد) ، قصر شیرین (١ مورد)، کرمانشاه (١ مورد) و سنقر (١ مورد) بە دلیل ابتلا بە بیماری کرونا جانشان را از دست دادەاند کە چهار نفر از آنها در شهرهای ارومیە، کامیاران، میاندوآب و قصرشیرین زن بودەاند.


در فقدان سیستم اطلاع رسانی رسمی و قابل اعتماد، سازمان حقوق بشری هەنگاو با دریافت آخرین آمار و اطلاعات از منابع موثق، آمار فوت شدگان از ابتدای شیوع این ویروس در کردستان رابه شرح ذیل اعلام می دارد. شایان ذکر است کە هەنگاو به صورت منظم آخرین آمار مربوطه را برای آگاهی عموم به روز رسانی می کند.

با استناد بە آمار هەنگاو طی روزهای گذشتە دست کم ٣٨٠ مورد مرگ شهروندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا در کردستان ثبت شدە است کە ١١٦ نفر از آنها زن و ٢٦٤ نفر نیز مرد بودەاند.

تفکیک بر حسب استان ها
استان ایلام : ٦٠ مورد شامل (١٩ زن و ٤١ مرد)
استان کرمانشاه: ٧٩ مورد شامل (٢٧ زن و ٥١ مرد)
استان کردستان (سنندج): ١٣٥ مورد شامل (٣٨ زن و ٩٧ مرد)
استان آذربایجان غربی (ارومیە): ١٠٦ مورد شامل (٣٣ زن و ٧٣ مرد)

ثبت این آمار از سوی هەنگاو در حالی است کە رسانەهای حکومت تنها ١٩٦ نفر را رسما اعلام کردەاند. برطبق آمار حکومتی در استان کردستان ٦٨ مورد، در استان آذربایجان غربی ٧٢ مورد، در استان کرمانشاه ٢٩ مورد و در استان ایلام ٢٧ مورد ثبت شدە است.

تفکیک بر حسب شهرها
سقز (٥٨ مورد)، کرمانشاه (٣٨ مورد)، ارومیە(٤٠ مورد)، ایلام (٢٨ مورد)، سنندج (٢٣ مورد)، ایوان غرب (١٨ مورد)، سنقر (١٧ مورد) ، گیلان غرب (٥ مورد)، سرپل ذهاب (٧ مورد)، بانە (١٢ مورد)، خوی (١٩ مورد)، بوکان (٩ مورد)، قروە (١٣ مورد)، میاندوآب (١٣ مورد)، پیرانشهر (٧ مورد)، کنگاور (٦ مورد)، کامیاران (١٠ مورد)، مریوان (٧ مورد)، بیجار (٦ مورد)، تکاب (٤ مورد)، شاهین دژ (٦ مورد)، ملکشاهی (١ مورد)، دالاهو (١ مورد)، اشنویە (٢ مورد)، چایپارە (١ مورد)، نقدە (١ مورد)، ربط (٢ مورد)،اسلام آباد غرب (١ مورد)، پاوە (١ مورد)، مهران (٥مورد)، مهاباد (٢ مورد)، هرسین (٢ مورد)، درە شهر (٣ مورد)، دیواندرە (٥ مورد)، دهلران (٣ مورد)، بدرە (١ مورد)، دهگلان (١ مورد)، ماکو (١ مورد)، قصر شیرین (١ مورد).