شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ٤٤٢ نفر رسید

شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ٤٤٢ نفر رسید

21:03 - 7 April 2020


هەنگاو: با جانباختن ٦٢ شهروند دیگر کرد کە بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادند و با احتساب این موارد شمار قربانیان کرونا در کردستان بە ٤٤٢ نفر رسید.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی چهار شبانە روز گذشتە دست کم ٦٢ شهروند دیگر در شهرهای ارومیە (٦ مورد)، نقدە (١ مورد)، میاندوآب (٥ مورد)، بوکان (١ مورد)، خوی (٥مورد)، شاهین دژ (٤ مورد)، کرمانشاه (٥ مورد)، جوانرود (١ مورد)، روانسر ( ١ مورد)، نودشە (١ مورد)، سنقر (٢ مورد) ، سرپل ذهاب (١ مورد) ، کنگاور (١ مورد)، سنندج (٤ مورد)، سقز (٤ مورد)، بانە (٢ مورد)، بیجار (٢ مورد)، قروە (٣ مورد)، ایلام (٤ مورد)، سیروان (٣ مورد)، چرداول (١ مورد) و ایوان غرب (٤ مورد) بە دلیل ابتلا بە بیماری کرونا جانشان را از دست دادەاند کە ٢٠ نفر از آنها در شهرهای ایلام، سیروان (٢ مورد)، ایوان غرب، ارومیە (٢ مورد)، میاندوآب (٣ مورد)، خوی (٢ مورد)، شاهین دژ ، کرمانشاه (٢ مورد)، جوانرود، سنقر (٢ مورد)، سنندج، سقز (٢ مورد)، بانە و قروە زن بودەاند.


در فقدان سیستم اطلاع رسانی رسمی و قابل اعتماد، سازمان حقوق بشری هەنگاو با دریافت آخرین آمار و اطلاعات از منابع موثق، آمار فوت شدگان از ابتدای شیوع این ویروس در کردستان رابه شرح ذیل اعلام می دارد. شایان ذکر است کە هەنگاو به صورت منظم آخرین آمار مربوطه را برای آگاهی عموم به روز رسانی می کند.


با استناد بە آمار هەنگاو طی روزهای گذشتە دست کم ٤٤٢ مورد مرگ شهروندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا در کردستان ثبت شدە است کە ١٣٦ نفر از آنها زن و ٣٠٦ نفر نیز مرد بودەاند.

تفکیک بر حسب استان ها
استان ایلام : ٧٣ مورد شامل (٢٢ زن و ٥١ مرد)
استان کرمانشاه: ٩١ مورد شامل (٣٣ زن و ٥٨ مرد)
استان کردستان (سنندج): ١٥٠ مورد شامل (٤٣ زن و ١٠٧ مرد)
استان آذربایجان غربی (ارومیە): ١٢٨ مورد شامل (٤٠ زن و ٨٨ مرد)


ثبت این آمار از سوی هەنگاو در حالی است کە رسانەهای حکومت تنها ٢٣٣ نفر را رسما اعلام کردەاند. برطبق آمار حکومتی در استان کردستان ٧٨ مورد، در استان آذربایجان غربی ٨٥ مورد، در استان کرمانشاه ٣٧ مورد و در استان ایلام ٣٣ مورد ثبت شدە است.


تفکیک بر حسب شهرها
سقز (٦٢ مورد)، کرمانشاه (٤٣ مورد)، ارومیە(٤٦ مورد)، ایلام (٣٢ مورد)، سنندج (٢٧ مورد)، ایوان غرب (٢٢ مورد)، سنقر (١٩ مورد) ، گیلان غرب (٥ مورد)، سرپل ذهاب (٨ مورد)، بانە (١٤ مورد)، خوی (٢٤ مورد)، بوکان (١٠ مورد)، قروە (١٦ مورد)، میاندوآب (١٨ مورد)، پیرانشهر (٧ مورد)، کنگاور (٧ مورد)، کامیاران (١٠ مورد)، مریوان (٧ مورد)، بیجار (٨ مورد)، تکاب (٤ مورد)، شاهین دژ (١٠ مورد)، ملکشاهی (١ مورد)، دالاهو (١ مورد)، اشنویە (٢ مورد)، چایپارە (١ مورد)، نقدە (٢ مورد)، ربط (٢ مورد)،اسلام آباد غرب (١ مورد)، پاوە (١ مورد)، مهران (٥مورد)، مهاباد (٢ مورد)، هرسین (٢ مورد)، درە شهر (٣ مورد)، دیواندرە (٥ مورد)، دهلران (٣ مورد)، بدرە (١ مورد)، دهگلان (١ مورد)، ماکو (١ مورد)، قصر شیرین (١ مورد)، جوانرود (١ مورد)، روانسر (١ مورد)، نودشە (١ مورد)، سیروان (٣ مورد)، چرداول (٢ مورد).