شهروندان اقلیم کردستان آماج حملات سپاه پاسدارن

شهروندان اقلیم کردستان آماج حملات سپاه پاسدارن

16:44 - 4 July 2020


هەنگاو: هم زمان با انتقال ادوات سنگین نظامی به مناطق مرزی اقلیم کردستان، سپاه پاسداران شهروندان اقلیم کردستان در آن منطقه را که عمدتا دامدار هستند و در این فصل در کوهستان های منطقه حضور دارند را هدف حملات سلاح‌های نیمه سنگین خود قرار داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە سپاه پاسداران در حوالی مرزهای سردشت و پیرانشهر با استفاده از سلاحهای نیمە سنگین نظیر بی کی سی و دوشکا بە سوی دامداران و احشام آنها در داخل خاک اقلیم کردستان شلیک و یک دامدار را بە شدت زخمی کردەاند.


در همین راستا یک شاهد عینی به هه‌نگاو گفته، روز جمعە ١٣ تیر (٣ ژوئیە)، نیروهای سپاه پاسداران مستقر در مرزهای پیرانشهر شماری از دامداران اقلیم کردستان را در حال که حدود چند کیلومتر از مرزهای ایران دور بودەاند، هدف قرار داده و در نتیجه یک چوپان ١٧ سالە را با هویت ”ریبین اسماعیل“ بە شدت زخمی کردەاند.


ریبین اسماعیل بە دلیل شدت جراحات ناشی از برخورد گلولە بی کی سی بە مراکز درمانی شهر اربیل (هولیر) پایتخت حکومت اقلیم کردستان منتقل شدە است.


روز چهار شنبە نیز ، در همین منطقە نیروهای سپاه پاسداران با دوشکا بە سوی دامداران تیراندازی کردەاند کە در نتیجە این تیراندازی ٢٠ راس دام دامداران منطقە تلف شدە است.

طی هفته های گذشته هه‌نگاو ضمن اطلاع رسانی نسبت به فعالیت های نظامی سپاه پاسداران، نگرانی خود را نسبت به عدم تفکیک شهروندان غیر نظامی و اموال آنان از سوی سپاه در دو سوی مرز ابراز داشته بود.