شهروند سقزی در دیواندرە بازداشت شد

شهروند سقزی در دیواندرە بازداشت شد

15:11 - 8 July 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل سقز کە در شهر دیواندرە مشغول کارگری بود از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت شد.

برپایە گزارش رسید بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (١٤ تیر ٩٨ / ٥ ژوئیە ٢٠١٩)، یک شهروند اهل سقز با هویت ”ابراهیم دانایی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات دیواندرە بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، ابراهیم دانایی مدت دو هفتە بود کە در پمپ بنزین یکی از نیروهای سپاه پاسداران با هویت ”ع . ح“ مشغول کارگری و بازسازی بودە و روز جمعە پس از اتمام کارش از سوی نیروهای اطلاعات بازداشت شدە است.

با گذشت چهار روز از بازداشت ابراهیم دانایی، سرنوشت وی و محل نگهداریش نامعلوم می باشد.