شهریار اسکویی جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود را بە زندان معرفی کرد

شهریار اسکویی جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود را بە زندان معرفی کرد

12:18 - 27 December 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل سنندج کە از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بە حبس محکوم شدە بود، خود را بە زندان معرفی کرد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢ دی ٩٨ (٢٣ دسامبر ٢٠١٩)، شهریار اسکویی از  فعالین مدنی و سیاسی اهل سنندج جهت سپری نمودن دوران محکومیت ٣٠ ماهە، خود را بە زندان مرکزی این شهر معرفی نمود.

شهریار اسکویی، ٤٢ سالە و از فعالین شهر سنندج  چندی پیش توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان بە تحمل ٣٠ ماه حبس تعزیری محکوم شدە بود.

وی  پیشتر و توسط شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی "سعیدی" بە اتهام همکاری با ”حزب کوملە کردستان ایران“ بە تحمل ٥ سال حبس محکوم شدە بود. پس اعتراض آقای اسکویی بە حکم صادرە پروندە وی بە دادگاه تجدید نڤر استان ارجاع شدە بود.

خبرنگار هەنگاو در سنندج اعلام کرد کە، آقای اسکویی هم اکنون در بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی این شهر دوران محکومیت ٣٠ ماهە خود را سپری می کند.