شکنجە کولبر جوان و گرفتن فیلم در حین  شکنجە از سوی فرماندە پاسگاه

شکنجە کولبر جوان و گرفتن فیلم در حین شکنجە از سوی فرماندە پاسگاه

14:43 - 21 October 2020

 

هەنگاو: یک کولبر جوان اهل بانە از سوی پرسنل یکی از پایگاه‌های مرزی این شهرستان بە مدت چند ساعات بازداشت و بە شدت مورد شکنجە قرار گرفتە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه دوشنبە ٢٨ مهر ٩٩ (١٩ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای مستقر در پاسگاه مرزی برویشکانی واقع در مرزهای بانە یک کولبر ٢٢ سالە را با هویت ”یاسین فکری“ بازداشت و بە مدت چند ساعات بە شدت شکنجە کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، یاسین فکری از ساعت ٩ شب تا ٥ بامداد سەشنبە بازداشت بودە و در این مدت از سوی دو سرباز و فرماندە پاسگاه برویشکانی مورد ضرب و شتم و شکنجە قرار گرفتە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە فرماندە پایگاه برویشکانی در حین ضرب و شتم و شکنجە یاسین فکری از وی فیلم گرفتە است.

این کولبر جوان در حالی از سوی نیروهای مستقر در پایگاه برویشکانی بازداشت و مورد شکنجە قرار گرفتە کە هیچ گونە باری بە همراه نداشتە است.