صدورحکم ٥ سال حبس برای شهرام کاظمیان

صدورحکم ٥ سال حبس برای شهرام کاظمیان

13:11 - 10 March 2020

 

هەنگاو: شهرام کاظمیان شهروند بازداشت شدە اهل ارومیە از سوی دستگاه قضایی حکومت بە تحمل حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١٢ اسفند ٩٨ (٢ مارس ٢٠٢٠)، شهرام کاظمیان، فعال مدنی اهل ارومیە از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”علی شیخ لو“ بە تحمل ٥ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این حکم بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران صادر و امروز سەشنبە ٢٠ اسفند (١٠ مارس) توسط مسئولین زندان رسما بە وی ابلاغ شدە است.

شهرام کاظمیان روز دوشنبە ١٦ دی (٦ ژانویە) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت و پس از ٢٦ روز نگهداری در سلول های انفرادی اطلاعات و محاکمە بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە بود.