صدور حکم حبس برای دو تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی ارومیە

صدور حکم حبس برای دو تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی ارومیە

09:35 - 26 October 2019

 

هەنگاو: دەستگاه قضایی حکومت ایران دو تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی مردم ارومیە برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە را بە حبس محکوم نمود.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە دو تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی مردم ارومیە پس از لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە بە نام های ”رضا اسماعیلی“ و ”کیوان زارع“ هر کدام بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدەاند.

این حکم بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ و از سوی شعبە یک دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی چابک صادر شدە است.

این دو شهروند  روز یکشنبە ٢١ مهر ٩٨ (١٣ اکتبر ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت شدە بودند و هم اینک در بند جوانان زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشند.