صدور حکم حبس برای دو کوهنورد اهل سقز

صدور حکم حبس برای دو کوهنورد اهل سقز

09:51 - 7 December 2019

 

هەنگاو: دو کوهنرود اهل سقز کە اواسط تیرماه امسال بازداشت شدە بودند، از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩)، دادسرای عمومی و انقلاب سقز دو تن از اعضای گروه کوهنوردی ”هەڵۆ“ (عقاب) این شهر را بە نام های ”هادی محمدزادە“ و ”فایق یوسفی“ جمعا بە ١٨ ماه حبس محکوم نمود.

بر طبق حکم صادرە فایق یوسفی و هادی محمدزادە بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام  از طریق پخش اعلامیە“ بە ترتیب بە ١٠ و ٨ ماه حبس تعزیری با احتساب ایقام قبلی بازداشت محکوم شدەاند.

این دو شهروند از اتهام عضویت در حزب دمکرات تبرئە شدەاند.

این دو کوهنورد اهل سقز روز سەشنبە ١٨ تیر ٩٨ (٩ ژوئیە ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و فایق پساز دو ماه و هادی پس از یک ماه با وثیقە موقتا از زندان آزاد شدە بودند.