صدور حکم حبس برای شهروند ایلامی بە دلیل محکوم کردن لشکر کشی ترکیە بە کردستان سوریە

صدور حکم حبس برای شهروند ایلامی بە دلیل محکوم کردن لشکر کشی ترکیە بە کردستان سوریە

20:15 - 26 October 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل ایلام از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی مردم ایلام بە منظور محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە (روژاوا) بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بەسازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، احمد شکری شهروند اهل ایلام بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی مردم ایلام بە منظور محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم از سوی دادگاه انقلاب ایلام و بە اتهام ”تشویش اذهان عمومی“ صادر شدە است.

احمد شکری روز یکشنبە ٢١ مهر ٩٨ (١٣ اکتبر ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ایلام بازداشت شدە بودند و هم اینک در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد.