صدور حکم حبس برای چهار فعال فرهنگی در کرمانشاه

صدور حکم حبس برای چهار فعال فرهنگی در کرمانشاه

13:40 - 24 May 2020


هەنگاو: چهار فعال فرهنگی کرد کە دو سال پیش از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران در کرمانشاه بازداشت شدە بودند، بە حبس محکوم شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، چهار فعال فرهنگی کرد بە نام های“شهریار طهماسبی“، اردشیر موسوی“، ”مصطفی باقری آشنا“ و ”ارسلان هدایتی“ از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران هر کدام بە تحمل ٩ ماه  حبس تعزیری محکوم شدند.


این حکم روز شنبە ٣ خرداد ٩٩ (٢٣ می ٢٠٢٠) از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب کرمانشاه بە ریاست قاضی ”شاهرخ مرادی“ بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام و تشکیل گروه برای بر هم زدن نظم عمومی“ صادر شدە و افراد مذکور از اتهام ”نشر اکاذب و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت“ تبرئە شدەاند.


یکی از اتهامات منتسب به این فعالین تشکیل گروه برای بر هم زدن نظم عمومی با تشکیل گروه محیط زیستی ”نیشتمان سبز“ می باشد که به مدت دو سال به صورت قانونی فعالیت می کرد و بعدها بە دلیل فشارهای مکرر ادارە اطلاعات بر استاندار، مجوز این انجمن زیست محیطی باطل شد.


این چهار فعال فرهنگی کرد روز پنج شنبە ١٤ تیر ٩٧ (٥ ژوئیە ٢٠١٨) د از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از دو ماه با وثیقە و موقتا از زندان آزاد شدە بودند.


گفتنیست کە مصطفی باقری آشنا اهل اسد آباد همدان، شهریار طهماسبی و اردشیر موسوی اهل کرمانشاه و ارسلان هدایتی نیز اهل شهرستان قروە می باشد.