صدور حکم حبس برای یک دانشجو در خوی

صدور حکم حبس برای یک دانشجو در خوی

12:47 - 17 March 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل شهرستان خوی از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە اتهام حمل جا سویچی منقش بە پرچم کردستان بە حبس محکوم شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، یک شهروند اهل شهرستان خوی با هویت ”جبار دودکانلو“ از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە اتهام ”عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران“ بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدە است.


جبار دودكانلو كه‌ دانشجوی دانشگاه آزاد خوی می باشد، در تاریخ ٢٥ تیر ماه امسال به‌ دلیل همراه داشتن چندین عدد جاسویچی منقش به‌ پرچم كردستان بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە ١١٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شد.