صدور حکم حبس و شلاق برای ٨ تن از معترضین بە لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە

صدور حکم حبس و شلاق برای ٨ تن از معترضین بە لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە

11:27 - 28 February 2020

 

هەنگاو: هشت شهروند کە در جریان تجمعات اعتراضی مردم سنندج برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە (روژاوا) بازداشت شدە بودند، از سوی دستگاه قضایی حکومت بە حبس و شلاق محکوم شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە شعبە ١٠٤ دادگاه کیفری  دو سنندج بە ریاست قاضی "بهروز ولدی"، هشت شهروند اهل این شهر را بە اتهام ”اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات قانونی“ بە جمعا بە ٨٦ ماه حبس و ٥٩٢ ضربە شلاق محکوم نمودە است.

بر طبق حکم صادرە،  احمد مرادی فرزند عبدالله،فرهاد طاریمرادی فرزند حسین و فواد قهرمانی فرزند توفیق هر کدام بە تحمل ١ سال حبس و ٧٤ ضربە شلاق و محمد شهبازی فرزند خسرو (اهل سمیرم اصفهان)، رضا رجایی فرزند علی اکبر (اهل اصفهان)، پویا فیضی فرزند محی‌الدین و فواد عنایتی فرزند علاءالدین و ابراهیم آقایی فرزند عبدالقادر هر کدام بە تحمل ١٠ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق محکوم شدەاند.

این هشت شهروند در جریان تجمعات اعتراضی مردم سنندج برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە در مهرماه امسال بازداشت و پس از اتمام بازجویی ها با وثیقە و موقتا از زندان آزاد شدە بودند.