صدور حکم ٦٠ سال حبس برای ١٩ فعال کرد در ماه ژانویە ٢٠١٩

صدور حکم ٦٠ سال حبس برای ١٩ فعال کرد در ماه ژانویە ٢٠١٩

18:03 - 31 January 2019

 

هەنگاو: در ماه ژانویە امسال، دستگاه قضایی حکومت ایران ١٩ فعال سیاسی و مدنی کرد را بە اتهام فعالیت های سیاسی و مدنی بە تحمل حبس محکوم کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، دستگاه قضایی ایران در ماه ژوئیە (ماه اول) سال ٢٠١٩ میلادی، دستکم ١٩ فعال سیاسی و مدنی کرد را بە ٥٩ سال و ٦ ماه حبس تعزیری محکوم کردە است.

بر طبق این گزارش، طی ماه ژانویە، ١٨ شهروند کرد بە اتهام سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران مجموعا بە  تحمل ٥٦ سال و ٦ ماه حبس و یک فعال مدنی نیز بە تحمل ٣ سال حبس محکوم شدە است.

با استناد بە آمار هەنگاو، ٧ نفر از فعالینی کە بە حبس محکوم شدەاند اهل بخش ربط شهرستان سردشت، ٦ نفر اهل اشنویە (شنو)، ٢ نفر اهل پیرانشهر و چهارن نفر نیز اهل شهرهای سنە (سنندج)، سقز، بوکان و ارومیە بودەاند.

بیشترین حکم صادرە برای این ١٩ فعال کرد ٧ سال حبس و کمترین نیز یک سال حبس بودە است.

اسامی کامل این ١٩ شهروند در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو موجود می باشد.