صدور حکم ٢ سال حبس برای یک معلم اهل مریوان

صدور حکم ٢ سال حبس برای یک معلم اهل مریوان

14:34 - 12 February 2020

 

هەنگاو: یک معلم اهل مریوان کە هم زمان از فعالین صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان می باشد، از سوی دستگاه قضایی حکومت بە تحمل حبس محکوم شد.

بر پایە گزارش هەنگاو و بە نقل از سایت حکومتی ”ایلنا“، اسکندر لطفی، از فعالین صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان  از سوی شعبە ١٠٤ دادگاه کیفری سنندج بە اتهام ”نشر اکاذب“ بە تحمل ٢ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای لطفی، روز دوشنبه ۷ بهمن ماه، برگزار شده و روز ١٧ بهمن ماه، بە آقای صالح نیکبخت، موکل وی ابلاغ شدە است.

اسکندر لطفی روز چهارشنبە ٢٣ آبان ٩٧ و یک روز پس از برگزاری اعتصابات سراسری معلمان از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە بود.