صدور حکم ١٦ سال حبس و تبعید برای سە شهروند اهل روستای ”نی“ در مریوان

صدور حکم ١٦ سال حبس و تبعید برای سە شهروند اهل روستای ”نی“ در مریوان

13:38 - 16 March 2019

 

هەنگاو: دستگاه قضایی ایران سە شهروند ساکن روستای ”نی“ از توابع مریوان را بە حبس و تبعید محکوم نمود.

بر پایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە دادگاه انقلاب مریوان سە فعال کرد ساکن روستای ”نی“ را بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە تحمل  ١٦ سال و ٦ ماه حبس محکوم نمودە است.

 

برطبق حکم صادرە این سە شهروند بە صورت زیر محکوم شدەاند؛

بریار کاوە محکوم بە تحمل ٥ سال تعزیری.

هوشیار کسرای محکوم بە تحمل ٦ سال  و ٦ ماه حبس تعزیری و  ٢ سال تبعید بە سیستان و بلوچستان.

وریا فرجی محکوم بە ٥ سال حبس تعزیری.

یک منبع مطلع در اینبارە اعلام کرد کە این سە شەروند بە رای صادرە اعتراض و منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر می باشند.

هوشیار کسرایی و وریا فرجی روز چهارشنبە (٢٠ تیر ٩٧ / ١١ ژوئیە ٢٠١٨) و بریار کاوە نیز اوایل مهرماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بودند.

این سە شهروند پس از چند ماه حبس با تودیع وثیقە و موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدە بودند.