صدور حکم ٨٧ ماه حبس برای ٦ شهروند اهل سروآباد

صدور حکم ٨٧ ماه حبس برای ٦ شهروند اهل سروآباد

14:54 - 8 August 2019

 

هەنگاو: شش شهروند اهل سروآباد کە سال گذشتە از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بودند، از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە شش شهروند اهل روستای ”سلین“ سروآباد از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مریوان بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران (پژاک)  جمعا بە ٨٧ ماه حبس محکوم شدەاند.

 بر طبق حکم صادرە؛  حمید احمدی بە ٤ سال حبس، برهان ادوائیان و عبداللە ادوایی هر کدام بە یک سال حبس، فردین ادوایی و انصار ادوایی هر کدام بە ٦ ماه حبس و آرام ادوایی بە تحمل ٣ ماه حبس محکوم شدەاند.

این شش شهروند بە حکم صادرە اعتراض و پروندە آنها بە دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شدە است.

این افراد پاییز سال گذشتە بازداشت و پس از چندی با تودیع وثیقە و موقتا از زندان آزاد شدە بودند.