صدور حکم ٦ ماه حبس برای یک شهروند اهل مریوان

صدور حکم ٦ ماه حبس برای یک شهروند اهل مریوان

21:11 - 14 November 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل مریوان بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە حبس محکوم شد.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە ”آرام ابراهیمیان“ شهروند اهل مریوان، از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان بە تحمل ٦ ماه حبس تعزیری محکوم شدە است.

این حکم بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران صادر شدە است.

آرام ابراهیمیان روز شنبە ٢٦ آبان ٩٧ ( ١٧ نوامبر ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە ٥٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شدە بود.