صدور ٧ سال حبس برای محمد پتایشی

صدور ٧ سال حبس برای محمد پتایشی

22:38 - 20 January 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل پیرانشهر کە اسفند ماه سال گذشتە بازداشت شدە بود, از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، محمد پتایشی، شهروند ٤٩ سالە اهل روستای ”قمطرە“ از توابع پیرانشهر، کە هم اینک در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد بە تحمل ٧ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

این حکم از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب ارومیە و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزسیون حکومت ایران (حزب دمکرات کردستان ایران) بر محمد پتایشی تحمیل شدە است.

این زندانی سیاسی کرد در حین برگزاری دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودە و این حکم روز سەشنبە (٣٠ دی ٩٧ / ٢٠. ژانویە ٢٠١٩) رسما از سوی مسئولین زندان ارومیە  بە وی ابلاغ شدە است.

محمد پتایشی فرزند محمد کریم  روز سەشنبە ( ٨ اسفند ٩٦ / ٢٧ فوریە ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر بازداشت شدە و بە مدت ٧ ماه در بازداشتگاه ادارە اطلاعات شهرهای پیرانشهر و ارومیە در بازداشت بە سەر بردە و نهایتا پاییز امسال بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.