صدور یک حکم اعدام، ١١٦ سال حبس و ٣٥٤ ضربە شلاق برای ٣٧ فعال کُرد در ماه ژوئیە ٢٠٢٠

صدور یک حکم اعدام، ١١٦ سال حبس و ٣٥٤ ضربە شلاق برای ٣٧ فعال کُرد در ماه ژوئیە ٢٠٢٠

11:22 - 3 August 2020

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست‌کم ٣٧ فعال کُرد از سوی دستگاه قضایی حکومت بە اعدام، حبس، شلاق و جریمە محکوم شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژوئیە ٢٠٢٠، دست‌کم ٣٦ فعال مدنی، سیاسی و مذهبی کُرد از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران محاکمە و جمعا بە ١٠٣ سال و ٦ ماه حبس تعزیری، ١٣ سال حبس تعلیقی و ٣٥٤ ضربە شلاق محکوم شدەاند. همچنین یک فعال مذهبی بە اعدام محکوم شدە است.

بر طبق این گزارش، ١٦ فعال سیاسی، ١١ فعال مذهبی و ١٠ فعال مدنی طی ماه گذشتە محاکمە و  برای آنها حکم صادر شدە است.

گفتنیست کە، دو فعال سیاسی زن طی ماه گذشتە جمعا بە ٢٠ سال و ٥ ماه  و همچنین ٣٠ ضربە شلاق محکوم شدەاند.