صدور یک سال حبس تعلیقی برای یک فعال کارگری در سنندج

16:02 - 11 May 2019

 

هەنگاو: اقبال شبانی از فعالین کارگری ساکن سنندج از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش سازمان رسیدە بە حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (٢١ اردیبهشت ٩٨ /١١ می ٢٠١٩)، شعبە یک دادگاه انقلاب سنندج اقبال شبانی از فعالین کارگری ساکن این شهر را بە حبس محکوم نمود.

بر طبق حکم صادە از سوی قاضی سعیدی، آقای شبانی بە یک سال حسب تعلیقی در سە سال محکوم شدە ست

اقبال شبانی عصر روز دوشنبە ( ٢٩ بهمن ٩٧ / ١٨ فوریە ٢٠١٩) توسط نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شدە بود.