ضرب و شتم یک کولبر سالخوردە در مرزهای نوسود

ضرب و شتم یک کولبر سالخوردە در مرزهای نوسود

21:17 - 12 August 2020


هەنگاو: نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای نوسود یک کولبر سالخوردە را با ضربات قنداق اسلحە مورد ضرب و شتم قرار دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢١ مرداد ٩٩ (١١ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای نوسود واقع در استان کرمانشاه یک کولبر سالخوردە را با هویت ”رضا عبداللهی“ اهل روستای ”تاوگوزی“ از توابع شهرستان ثلاث باباجانی مورد ضرب و شتم قرار دادەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، رضا عبداللهی با ضربات قنداق اسلحە مورد حملە قرار گرفتە و از دو نقطە سرش دچار شکستگی شدە است.