عادل مکرم به یک سال حبس محکوم شد

عادل مکرم به یک سال حبس محکوم شد

20:36 - 14 November 2020

 

هەنگاو: عادل مکرم زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە که توسط ترکیه به ایران دیپورت شده بود، توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبه ۲۴ آبان ۹۹ (۱۴ نوامبر ۲۰۲۰)، عادل مکرم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه  به ریاست قاضی شیخلو به اتهام ”عبور غیرقانونی از مرز“ به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

 این زندانی سیاسی از تاریخ ۲۱ مهر ماه امسال به ن‍شانه اعتراض به بلاتکلیفی خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده و چندین بار نیز اقدام به خودکشی کرده بود. وی نهایتاً امروز با پایان اعتصاب خود از سلول انفرادی به بند زندانیان سیاسی بازگردانده شد.
 
از آنجایی که عادل مکرم بیش از ۱۰ ماه است که در زندان محبوس است کمتر از دو ماه دیگر حکم وی به اتمام خواهد رسید و اگر تسلیم به رای قاضی شود حکمش به ۹ ماه کاهش یافته و باید طی روزهای آتی آزاد گردد.


“عادل مکرم” ٣٠ سالە  اواخر آذر ماه سال گذشتە از سوی حکومت ترکیە و از مرز شهرستان خوی بە ایران دیپورت شدە بو و مدت ٢٠ روز در بازاشتگاه ادارە اطلاعات خوی مورد بازجویی قرار گرفتە و سپس بە زندان خوی منتقل شدە بود. وی نهایتا بە زندان ارومیە منتقل شدە و با گذشت ١٠ ماه همچنان بلاتکلیف می‌باشد.

وی در تاریخ ١٣ شهریور ماه امسال از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو محاکمە و بە ”عضویت در احزاب کُردستانی و خروج غیرقانونی از کشور“ متهم شدە است.

گفتنیست کە عادل مکرم پیشتر عضو حزب دمکرات کُردستان ایران بودە و  تابستان ٩٨ بە ترکیە رفتە و درخواست پناهندگی دادە بود.