عبداللە احمدی بە صورت مشروط از زندان دیزل آباد آزاد شد

عبداللە احمدی بە صورت مشروط از زندان دیزل آباد آزاد شد

18:31 - 1 August 2020


هەنگاو: یک زندانی سیاسی کُرد کە از دو سال پیش در زندان دیزل آباد کرمانشاه محبوس بود، مشمول عفو مشروط شدە و از زندان آزاد شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز شنبە ١١ مرداد ٩٩ (١ آگوست ٢٠٢٠)، عبداللە احمدی زندانی سیاسی اهل ثلاث‌باباجانی پس از سپری نمودن ٢ سال از دوران محکومیت سە سالە خود مشمول عفو مشروط شدە و از زندان مرکزی دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد.


عبداللە احمدی دو سال پیش از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب کرمانشاه بە ریاست قاضی ”شاهرخ مرادی“ بە اتهام ”همکاری با حزب دمکرات کُردستان ایران“ بە تحمل ٣ سال حبس محکوم شدە بود.


این زندانی سیاسی طی دو سال گذشتە از داشتن حق مرخصی محروم بودە است.