فایق یوسفی پس از اتمام دوران محکومیت از زندان سقز آزاد شد

فایق یوسفی پس از اتمام دوران محکومیت از زندان سقز آزاد شد

12:08 - 19 April 2021

 

هەنگاو: فایق یوسفی کوهنورد اهل سقز کە پاییز گذشته جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود را به زندان مرکزی سقز معرفی کرده بود، پس از اتمام دوران محکومیت آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز یک‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ (۱۸ آوریل ۲۰۲۱)، فایق یوسفی زندانی سیاسی اهل سقز پس از اتمام دوران محکومیت ۶ ماهه خود از زندان مرکزی سقز آزاد شد.

فایق یوسفی روز سەشنبە ١٨ تیر ٩٨ (٩ ژوئیە ٢٠١٩)  همراه با یک کوهنورد دیگر با هویت هادی محمدزادە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سقز بازداشت و پس از دو ماه با وثیقە آزاد شدە بود.

این دو عضو گروه کوهنوردی ”هەڵۆ“ (عقاب) روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩) از سوی دادسرای عمومی و انقلاب سقز محاکمە شدند و فایق یوسفی بە ١٠ ماه حبس و هادی محمد زادە بە ٨ ماه حبس با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم شدند.

حکم فایق یوسفی در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس کاهش یافته بود.

فایق یوسفی روز شنبە ١٠ آبان ٩٩ (٣١ اکتبر ٢٠٢٠) جهت سپری نمودن دوران ۶ ماهە محکومیت خود را بە زندان مرکزی سقز معرفی نمود.