قتل دو جوان بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی  توسط سپاه پاسداران

قتل دو جوان بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی توسط سپاه پاسداران

00:57 - 31 August 2019

 

هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران بە دو جوان را در مهاباد بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە رگبار بستە و آنها هرد دو را بە قتل رساندند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز جمعە ٨ شهریور ٩٨ (٣٠ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای سپاه پاسداران  در منطقە ”زندو سپی“ مهاباد  دو جوان را پس از آنکە مورد تعقیب قرار  دادە و آنها را در داخل اتومبیل خود بە رگبار بستە و هر دو را بە قتل رساندەاند.

خبرنگار هەنگاو در مهاباد هویت این دو جوان را ”صادق آگوشی“ اهل پیرانشهر و پسر دایی وی با هویت ” “بایزید رسولی“ اهل روستای ”حسن چپ“ مهاباد اعلام کردە است.

نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دو روز پیش نیز بە منزل صادق آگوشی یورش بردە و پدرش با هویت ”کاوە آگوشی“ و برادر دیگرش را با هویت ”شیرکو آگوشی“ بازداشت کردەاند. یکی از مناع هەنگاو اعلام کردە است کە سرنوشت شیرکو نامعلوم می باشد و خبر دقیقی از بازداشت وی در دست نمی باشد.

بە گفتە یک منبع مطلع، این پدر و فرزند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران و پس از درگیری چند روز پیش سردشت بازداشت شدە اند.

این منبع  کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود اعلام کرد کە صادق و بایزید نیز بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی مورد تعقیب قرار گرفتە بودند.

روز چهارشنبە ٦ شهریور ٩٨ (٢٨ آگوست ٢٠١٩)، در روستای قلارشی سردشت درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای حزب دمکرات کردستان (حدک) روی داد کە منجر بە جان باختن دو عضو حدک بە نامهای علی بایزپرور و ابراهیم عزیزنژاد شد.

یک جوان ١٨ سالە با هویت "مهران احمدیان" نیز در جریان این درگیری از سوی نیروهای سپاه پاسداران زخمی و بازداشت شدە است.

سپاه پاسداران اعلام کرد کە این افراد بە اتهام دست داشتن در کشتن یکی از کادرهای سپاه در پیرانشهر با هویت خالد شوانی کە دوشنبە ٤ شهریور ماه کشتە شدە بود، مورد تعقیب قرار گرفتەاند.